MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

advokatfirman centra företräder personer misstänkta för brott

Om du blir kallad till förhör hos polisen eller om du är frihetsberövad är det viktigt att du begär att få försvarsadvokat förordnad. Du bör inte medverka i förhör innan din försvarsadvokat är närvarande. Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som försvarsadvokat i Stockholm, men även runtom i landet. Du kan önska en advokat från vår byrå. Om du begär att få en försvarsadvokat från Advokatfirman Centra så tar vi kontakt med dig direkt efter att vi har blivit förordnade av domstolen.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

FÖRSVARSADVOKATENS ROLL

En försvarsadvokat har ett enda uppdrag - att företräda den som är misstänkt för brott. Försvarsadvokaten har en strikt lojalitetsplikt till sin klient och ska göra allt han eller hon kan för att ta tillvara klientens intressen. En försvarsadvokat ska inte vara objektiv - försvarsadvokatens uppdrag är att vara ensidigt lojal till sin klient.

När en polisanmälan sker så beslutar polisen om en förundersökning ska inledas eller inte. En förundersökning är ett juridiskt ord för brottsutredning. När en advokat på Advokatfirman Centra förordnas som offentlig försvarare så är vi angelägna om att boka in ett möte med klienten omgående. Det är av stor vikt att vi ges möjlighet att träffa klienten för att skapa en förståelse för hur han eller hon ställer sig till misstanken i syfte att kunna företräda klienten på bäste sättet.

Det är vanligt att polisen först genomför ett förhör med målsäganden, det vill säga den som utsatts för brott. Efter att ett målsägandeförhör har hållits är det vanligt att den misstänkte kallas till förhör för att delges misstanke för brott. Vid detta förhör bör du alltid ha en försvarsadvokat närvarande. Advokatfirman Centra kan inställa sig till ett polisförhör med mycket kort varsel och vi är tillgängliga på kvällar och helger.

Innan polisförhöret äger rum så vill vi få möjlighet att ge klienten information om vilka rättigheter och skyldigheter han eller hon har och hur förhöret går till. Det är vitkigt att klienten är väl förberedd inför förhöret och känner till att allting som sägs i förhöret antecknas i ett protokoll.

Efter att du har blivit förhörd så fortsätter försvarsadvokatens arbete. Om några ytterligare förhör sker så närvarar försvarsadvokaten även vid dessa. En försvarsadvokat arbetar under förundersökningen med att ta fram ytterligare bevisning till den tilltalades fördel och har möjlighet att begära att polisen förhör ytterligare vittnen eller vidtar andra utredningsåtgärder.

När polisen är klar med förundersökningen så är det åklagarens uppgift att bedöma om det finns tillräcklig bevisning att väcka åtal eller inte.  Om åtal väcks så får försvarsadvokaten del av hela förundersökningen. Den misstänkte ges då möjlighet att träffa sin försvarsadvokat för att gå igenom förundersökningen och ge sina synpunkter på den, så att klienten tillsammans med sin advokat kan förbereda ett så bra försvar som möjligt.

Under rättegången för advokaten din talan. En försvarsadvokat har rätt att ställa frågor till samtliga vittnen, till dig som är tilltalad och argumentera för hur utgången i målet bör bli. Efter rättegången så avkunnar tingsrätten en dom i målet. Om du inte är nöjd med domen hjälper advokaten dig med att överklaga till hovrätten.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

ADVOKATFIRMAN CENTRA ÅTAR SIG UPPDRAG SOM FÖRSVARSADVOKAT I SMÅ SOM STORA MÅL

Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som försvarsadvokat i alla typer av brottmål. Vi har ett stort engagemang för varje enskild klient och åtar oss alla uppdrag som försvarare. Vår byrå är av uppfattningen att inget mål är för stort eller för litet. En försvarsadvokat har en lika viktig roll att företräda sin klient i ett mindre brottmål, som i ett större brottmål. Den som är misstänkt för brott har rätt till en rättvis rättegång och försvarsadvokatens uppgift är att framföra klientens åsikter och ståndpunkter på bästa sättet.