Behöver du en brottmålsadvokat?

försvars-advokat-i-stockholm-logo-3

En försvarsadvokat i Stockholm, eller så kallad brottmålsadvokat, har man rätt att företrädas av och rådgöra med om man blir misstänkt för ett brott.

Kontakta oss!

Får jag en brottmålsadvokat i Stockholm?

En försvarsadvokat i Stockholm, eller så kallad brottmålsadvokat, har man rätt att företrädas av och rådgöra med om man blir misstänkt för ett brott. Så tidigt som innan första förhör hålls med polis. Denna rätt är ovillkorlig och det är en mänsklig rättighet.

Man har som sagt alltid rätt att företrädas av och rådgöra med en försvarsadvokat. Det är däremot inte alltid som man har rätt till en offentlig försvarare. Kortfattat kan sägas att man har rätt till offentlig försvarare om man blivit anhållen eller häktad, om ministraffet är 6 månader, om det behövs med hänsyn till utredningen, om det är tveksamt vilken påföljd du kommer dömas till och påföljden bedöms bli strängare än böter eller villkorlig dom eller om det behövs med hänsyn till dina personliga förhållanden.

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Varför en försvarsadvokat / brottmålsadvokat?

En försvarsadvokats yttersta roll är självklart att ge råd till sin klient, från första polisförhöret till avslutad rättegång och ett eventuellt överklagande.

Har det gjorts en polisanmälan beslutar polis eller åklagare om en förundersökning ska inledas. Inleds en förundersökning kommer polisförhör att hållas med den misstänkte.

Inför polisförhör bör en brottmålsadvokat informera sin klient om vilka rättigheter och skyldigheter denne har och hur ett polisförhör går till. Det är inte alltid som polis är tydliga med vilka rättigheter man som misstänkt har. Det är därför man aldrig skall bli förhörd utan att en försvarsadvokat är närvarande.

Efter avslutat polisförhör skall din försvarsadvokat se till att din rätt bevakas. Det kan vara att närvara vid ytterligare förhör som att se till att den bevisning som den misstänkte vill ska tas fram, tas fram. Kanske den misstänkte vill att ett vittne skall höras. Sådan bevisning kan komplettera förundersökningen.

När förundersökningen är klar är det upp till åklagaren att ta beslut om det skall väckas åtal eller inte. Om åklagaren väcker åtal, kommer tingsrätten att skicka åtalet och andra handlingar till den misstänkte och försvarsadvokaten. Innan det är dags för rättegång har den misstänkte och dennes brottmålsadvokat ytterligare tid till att fundera över om man vill inhämta ytterligare bevisning.

Inför en rättegång är det lämpligt att den misstänkte och försvarsadvokaten träffas. Dels för att gå igenom de handlingar som finns i målet dels för att förbereda den misstänkte om hur en rättegång går till.

När målet har prövats av tingsrätten meddelar tingsrätten en dom. Om du som misstänkt inte är nöjd med domen har du möjlighet att överklaga denna till hovrätten. Det hjälper brottmålsadvokaten dig med.

HUR GÖR JAG FÖR ATT ÖNSKA EN FÖRSVARSADVOKAT?

Hör av dig till polisen eller domstolen med din önskan, eller kontakta oss så hjälper vi dig.

SOCIALTJÄNSTEN VILL OMHÄNDERTA MIN SON, VAD GÖR JAG?

I det läget har du rätt till en LVU-advokat som företräder dig under hela processen.

VAD KOSTAR EN FÖRSVARSADVOKAT I STOCKHOLM?

Som huvudregel är det staten som bekostar en försvarsadvokat.

Ring oss via knappen!

försvars-advokat-i-stockholm-logo-3

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.