När och vem betalar försvarsadvokaten?

Du ska av polisen senast vid första förhöret bli informerad om rätten till försvarsadvokat och det är då viktigt att man begär sådan. Vill man ha någon särskild försvarsadvokat, den man tycker är den bästa advokaten, är det bara att namnge denne.

När får jag en försvarsadvokat?

Du ska av polisen senast vid första förhöret bli informerad om rätten till försvarsadvokat och det är då viktigt att man begär sådan. Vill man ha någon särskild försvarsadvokat, den man tycker är den bästa advokaten, är det bara att namnge denne. Blir du inte informerad om denna rätt skall du själv begära att få en försvarsadvokat. En försvarsadvokat kan inställa sig till förhör med mycket kort varsel oavsett tid på dygnet.

Återigen, en försvarsadvokat har man rätt att företrädas av och rådgöra med om man blir misstänkt för ett brott. Denne försvarsadvokat kommer att företräda dig så långe du är misstänkt och i yttersta läget även under en rättegång.

 

försvars-advokat-i-stockholm-logo-3

Vem betalar försvarsadvokaten?

En försvarsadvokat kan antingen agera som privat eller offentlig försvarare. Det som skiljer dessa åt är vem som står för advokatens kostnader. Agerar försvarsadvokaten som offentlig försvarare är det staten som står för dennes kostnader. På inget sätt är dock en offentlig försvarare anställd av eller arbetar för staten. En privat försvarares kostnader får den misstänkte själv stå för. Blir du dömd för ett brott kan du få stå för en del av den offentliga försvarens kostnader.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.